Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s. r. o.

Mateřská škola, základní škola a střední škola Daneta, s. r. o.
Mateřská škola je určena dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, zejména dětem s kombinovanými vadami. V případě volné kapacity lze vzdělávat také děti s dalším zdravotním postižením (s vadami řeči, s tělesným nebo smyslovým postižením, s poruchou autistického spektra, s lehkou mozkovou dysfunkcí, hyperkinetickým syndromem, s poruchou pozornosti a soustředěnosti, se sníženou adaptabilitou a s psychickými problémy apod.). Provoz školy: 6.30 - 16.00 hodin Děti jsou rozděleny do dvou tříd věkově heterogenních (smíšené skupiny). Pečují o ně učitelky, speciální pedagogové, asistenti, logopedka, fyzioterapeut. Spolupracujeme s psychologem, neurologem, logopedem, rehabilitačním lékařem, fyzioterapeutem, chirofonetikem, psychiatrem, specialistou na autismus. Intenzivně spolupracujeme se ZŠ Daneta (specialisté na různé druhy postižení a na speciální metody práce), SPC a Dětským denním rehabilitačním stacionářem v Hradci Králové.

Kontakt na školku

adresa:provozovna: Uhelná 1142, 50003 Hradec Králové
ředitelka:Mgr. Monika Bourová
tel.:495221897
email:poslat zprávu
website:www.daneta.cz
sdílet:Bookmark and Share

Fotogalerie

3ad9f 488e3 52bd7

Mateřská školka na mapě

Vaše komentáře