Mateřská škola Hrubá Vrbka, okres Hodonín, příspěvková organizace

Naše mateřská škola si vybrala pro vzdělávání dětí program Kurikulum podpory zdraví v mateřské škole. Co znamená slovo "kurikulum"? Můžeme jej přeložit jako "vzdělávání", tzn. vzdělávání zaměřené na podporu zdraví dětí, podporu zdraví dospělých osob žijících v blízkosti dítěte, na podporu a ochranu přírody. Vzdělávání probíhá podle těchto hlavních témat Kurikula: Poznávám sám sebe (tělo) Učím se orientovat sám v sobě (psychika) Vnímám, že tu nejsem sám (mezilidské vztahy) Jsem součástí okolí (sociálně-kulturní) Snažím se poznávat svět (ekologické prostředí) To, čeho chceme ve vzdělávání dosáhnout, k čemu směřujeme nám ukazují kompetence. V Kurikulu máme tyto hlavní kompetence: Rozumí holistickému pojetí zdraví, pojmům podpory zdraví a prevenci nemocí Uvědomuje si, že zdraví je prioritní hodnotou Dovede řešit problémy a řeší je Má vyvinutou odpovědnost za vlastní chování a způsob života Posiluje duševní odolnost Ovládá dovednosti komunikace a spolupráce Aktivně se spolupodílí na tvorbě podmínek a prostředí pro zdraví všech Každá z těchto jednotlivých kompetencí má "podkompetence", které lépe specifikují kam má vzdělávání směřovat, co u dětí rozvíjet. Jsou rozepsány v kapitolce Klíčové kompetence KPZ. Více zde: http://skolka.hrubavrbka.cz/program-ms/

Kontakt na školku

adresa:Hrubá Vrbka, 69673 Hrubá Vrbka 254
typ:Příspěvková organizace
ředitelka:Věra Ďugová
tel.:518329819
email:poslat zprávu
website:www.skolka.hrubavrbka.cz
sdílet:Bookmark and Share

Mateřská školka na mapě

Vaše komentáře